mc mc

Pokretanje aplikacije - KunaZaKlik


11 

1. Pokretanje aplikacije

UNOS PINa

- Nakon što ste pokrenuli aplikaciju, unesite svoj četveroznamenkasti PIN.

- PIN broj koji ste dobili putem e-maila prilikom aktivacije.

- Kliknite na “Login” kako biste potvrdili PIN.

33 

2. Prikaz glavnog izbornika

- Na ekranu će se pokazati glavni izbornik aplikacije KunaZaKlik.

- Možete odabrati uvid u “Stanje”

ili

- “Broj klikova” za pojedinog Partnera kojeg ste klikali.

- Biranjem opcije “Izlaz” zatvarate aplikaciju KunaZaKlik.

44 

3. Prikaz stanja klikova

- Opcija “Stanje” prikazuje stanje klikova po svim Partnerima koje ste klikali.


66 

4. Prikaz broja klikova

- Opcija “Broj klikova” nudi odabir Partnera za prikaz stanja / broja klikova i nagrada.

- Kliknite na prazno polje da se prikaže popis Partnera koje ste klikali.

77 

5. Prikaz partnera za odabir

- Odaberite s popisa Partnera ćije stanje želite prekontrolirati.

- Zatim kliknite “OK”.


66 

6a. Prikaz partnera
6b. Prikaz stanja klikova

- Nakon što odaberete Partnera, prikazat će se stanje klikova,

- kao i nagrada po odabranom Partneru.

Uživajte u nagradi!